Användarvillkor

Dessa allmänna villkor gäller vid beställning genom www.camzhell.com (nedan kallad "Webbplatsen") för konsumenter (nedan kallad "Du"). Genom att göra en beställning hos Camzhell ingår du i ett avtal med Camzhell (organisationsnummer: 841025-1782).

För att komma i kontakt med Camzhell kan du skicka ett e-postmeddelande till info@camzhell.com med ditt ärende och kontaktuppgifter. Vi strävar efter att svara på ditt meddelande så snart som möjligt.

För att genomföra ett köp på Webbplatsen måste du som konsument acceptera dessa villkor. Genom att göra en beställning bekräftar du att du som konsument accepterar samtliga villkor i sin helhet.

Genom att göra en beställning ingår du som konsument ett bindande avtal med Camzhell.com. När din beställning är slutförd skickar vi en orderbekräftelse till den e-postadress du angav. I orderbekräftelsen hittar du information om produkterna, priset och leveransadressen. Om det finns några fel i orderbekräftelsen, vänligen kontakta oss omedelbart via e-post till info@camzhell.com.

Priser och betalning

Vid köp av en produkt gäller priset och valutan som anges på Webbplatsen och sedan bekräftas i din beställning. Observera att priserna inte inkluderar eventuella betalnings- och fraktavgifter, utan dessa avgifter kommer att specificeras separat. Det totala priset, inklusive alla avgifter, visas i varukorgen inför betalningen. För att genomföra betalningen kan du använda den betallösning som anges på Webbplatsen.

Produktinformation

Bildinformationen som visas på Webbplatsen är avsedd som illustrationer, och Camzhell kan inte garantera exakt utseende på produkterna. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på Webbplatsen, såsom felaktig produktbeskrivning, teknisk specifikation, felaktiga priser eller felaktig information om tillgänglighet. Om några felaktigheter upptäcks, förbehåller sig Camzhell rätten att korrigera eller uppdatera sådan information löpande.

Om det skulle förekomma ett felaktigt pris för en vara kommer Camzhell att inhämta ditt samtycke för att korrigera priset innan din beställning slutförs. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, och eventuella korrigeringar eller uppdateringar görs i enlighet med detta.

Kampanjer

Camzhell kan erbjuda kampanjer på Webbplatsen med förmånligare villkor för dig som konsument. Dessa förmånliga villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och endast för de specifika varor som anges av Camzhell. Observera att Camzhell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer.

Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen är giltiga under en begränsad tid och så länge lagret räcker. Det är viktigt att notera att erbjudandet kan upphöra innan tid om varan blir slutsåld. Vi rekommenderar därför att du utnyttjar erbjudandet så snart som möjligt för att säkerställa tillgängligheten.

Ändring av villkoren

Camzhell förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Webbplatsen, och de ändrade försäljningsvillkoren träder automatiskt i kraft vid offentliggörandet. Det är därför viktigt att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella förändringar.

Vid ett nytt köp kommer du som konsument att ombedas att på nytt acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren i samband med ditt köp bekräftar du att du har läst och godkänt de aktuella försäljningsvillkoren. Vi rekommenderar att du noggrant läser och förstår de ändrade villkoren innan du genomför ett nytt köp.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen, tillsammans med allt dess innehåll, ägs av Camzhell. Informationen på Webbplatsen är skyddad enligt immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att kopiering av produkter, information eller bilder från Webbplatsen inte är tillåten.

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logotyper och varumärken, är skyddat enligt gällande lagstiftning. Det är ej tillåtet att kopiera, reproducera, sprida, modifiera eller använda något av detta material utan uttryckligt tillstånd från Camzhell.

Vi värdesätter och respekterar våra immateriella rättigheter och förväntar oss att även våra besökare och kunder gör detsamma. Vi uppmanar dig att respektera upphovsrätten och inte använda något material från Webbplatsen utan vår tillåtelse.

Tvistlösning

Vid eventuella tvister strävar vi efter att i första hand lösa dessa genom diskussion med vår kundtjänst. Om det uppstår en tvist angående tolkningen av dessa villkor ska tolkningen göras enligt svensk lag.

Vi värdesätter våra kunders nöjdhet och gör vårt bästa för att lösa eventuella tvister på ett rättvist och ömsesidigt tillfredsställande sätt. Vi uppmuntrar dig att kontakta vår kundtjänst för att diskutera och lösa eventuella frågor eller problem som kan uppstå.

Vid tvister som inte kan lösas genom diskussion kan du som konsument ha möjlighet att vända dig till behörig myndighet eller söka alternativa tvistlösningsmetoder i enlighet med gällande lagstiftning.

Force majeure

Camzhell friskrivs från ansvar för eventuella förseningar som uppstår till följd av omständigheter utanför vår kontroll. Sådana omständigheter kan inkludera allmänna arbetskonflikter, extrema väderförhållanden, krig, pandemier, bränder, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighetsföreskrifter, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av dessa angivna omständigheter. Om sådana omständigheter inträffar, utgör de en befrielsegrund för Camzhell från skadestånd och andra konsekvenser.

Vi kommer att informera dig om dessa omständigheter om de uppstår. Om sådana omständigheter varar längre än två månader har både du som konsument och Camzhell rätt att omedelbart häva köpet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som dessa omständigheter kan medföra och strävar alltid efter att ge dig korrekt och uppdaterad information om leveranstider och eventuella påverkningar.

Stockholm, 2022-09-17
Reviderad 2023-05-19